Történelmünk

Rólunk Történelmünk


A SUBAN Kéziműszer Hungary Zrt. történelme

A minőségi orvosi kéziműszer gyártás fél évszázados gyökerei

Debrecen városában az orvosi műszergyártásnak voltak hagyományai, amelyek a kisipari körülmények között dolgozó orvosi műszerészekhez kötődtek. Fejlődő Magyarország akkori ipari célkitűzései lehetővé tették, hogy ezeket a kisiparosokat összefogva, 1950. július 1-én megkezdje működését a Debreceni Orvosi Műszergyár az Ispotály utcai Vas és Rézbútorgyár telephelyén.
A vállalat alapításának célja az volt, hogy Debrecenben olyan műszergyártó bázis jöjjön létre, amely a belföldi ellátás széles körű biztosítása mellett exportálni is sikeresen tudjon. Ebben az időben mindössze 9 fő szakmunkással folyt a munka, akiknek szaktudása és tapasztalata korábban a Klinika igényeit elégítette ki. Ahhoz, hogy a legegyszerűbb orvosi kéziműszerek gyártása megindulhasson, sürgős feladat volt a szakmunkások létszámának bővítése. A gyár vezetése fokozatosan kiépítette a szükséges szervezeti egységeket, a vezetői réteget pedig, az arra alkalmas dolgozókból alakította ki. A folyamatos szakmunkás képzés lehetővé tette, hogy a csipeszek, az ollók, foghúzó fogókon kívül sebészeti varrótű és injekciós tűgyártás is megindulhasson. Erről a termékválasztékról úgy beszélhetünk, mint a Debreceni Orvosi Műszergyár hagyományos termékeiről.
 
A vállalat, 1964-től, tagja lett az országos jelentőségű MEDICOR Műveknek, és ugyanettől az évtől új gyárépületben folytatódott a termelés, amely segítette a további termékkör és piaci lehetőségek bővülését. Kialakultak a vállalat gyártási ágazatai, mint az acélműszer gyártás, az orvosi tűgyártás és a készülékgyártás. A MEDICOR Művek- egységes koncepció alapján- sikeres műszaki fejlesztéssel és piacpolitikával dinamikusan fejlődött, rövid időn belül az orvostechnikai ipar magyarországi meghatározójává és számottevő nemzetközi tényezőjévé vált. A vállalat megvalósította az orvostechnikai eszközök saját fejlesztését. Szakterületén már a 80-as években a világpiac 15 legjelentősebb exportőre közé tartozott, termékeit öt világrész 70 országában használták, és több mint 15 országban működtek kereskedelmi és szerviz irodái, valamint saját és vegyes vállalatai. A MEDICOR Művek 1972-ben megvásárolta a németországi telephelyű TIM orvosi kéziműszer kereskedelmi vállalatát és partnerévé tette, ettől az időszaktól beszélhetünk folyamatos nyugat európai exportról. Az eltelt évek alatt a létszám 9 főről 2300 főre duzzadt.

A MEDICOR Művek 1988-ban bekapcsolódott a minőségfejlesztő munkába, úttörőként Debrecenben, az első négy vállalat között vezette be az Átfogó Minőségvezetési Rendszert (TQM). A debreceni székhelyű vállalat 1988. februárjában megalapította a MEDICOR Orvosi Műszeripari Rt-t, amely már jogilag és gazdaságilag is önálló szervezetként működött tovább. Így az orvosi műszergyártás tapasztalataira támaszkodó, de megújult MEDICOR jött létre, amelyben a gazdasági rendszerváltással is összhangban a fejlődés új erői kaptak teret és lehetőséget. 1991 januárjában a megalakult a MEDICOR Kéziműszer Orvosi Kéziműszer gyártó és forgalmazó Kft. A menedzsment már ekkor alapelvként fogadta el, hogy a termékeinek minőségét a piactól függetlenül egységesíti és működése folyamán a legmagasabb minőségre fog törekedni.

A gyártáshoz szükséges előgyártmányokat, vagy ha ez nem lehetséges az előgyártmány készítéséhez szükséges alapanyagot Németországból szerezik be. Ezzel a termékek minősége anyagminőség és formai oldalról is biztosított. A termékminőség további tényezői a korrózióállóság, amely függ a felület minőségétől és a hőkezeltségi állapottól. A felületi finomságot a technológiába beépített műveletek, úgymint elektropolírozás, csiszolás, polírozás vagy mattítás biztosítja, a homogén szövetszerkezetet pedig a védőgázos hőkezelés. A korrózióállóság vizsgálata a nemzetközi szabványok által előírt módon minden darabon megtörténik. A késztermékeket a termeléstől független minőségellenőrző szervezet darabonként ellenőrzi felület, méretek egyöntetűség, alak, működés, termékazonosság és korrózióállóság szempontjából.

A MEDICOR Kéziműszer Rt. 1998. május 31-én átalakulással jött létre. A vállalat jogelődje a MEDICOR Orvosi Műszeripari Rt-ből 1991-ben alapított MEDICOR Orvosi Kéziműszer Gyártó és Forgalmazó Kft. Az alkalmazott létszám akkoriban 650 fő fölött volt.  A MEDICOR Kéziműszer Rt 1999-ben megalapította a 100 százalékban saját tulajdonú Pályi Orvosi Műszergyártó Kft.-t 45 fővel, a Hosszúpályiban lévő telephelyének hasznosítására. Az rt központja és két készregyártó üzeme, valamint az ezeket kiszolgáló forgácsoló, hőkezelő, szerszámgyártó és karbantartó műhelye Debrecenben és Egyeken van.  A vállalat 2000-ben megvásárolta a Németországban működő kereskedelmi partnervállalatát, a Tuttliger Instrumenten Manufactur Gmbh (TIM) üzletrészének 80 százalékát. A cég 2005-ben, a hosszabb távú céljainak elérése érdekében- kihasználva az olcsóbb munkaerő lehetőségét- megépítette a romániai Érmihályfalván a Meder S.R.L. Margittán a Medimar S.R.L.-t leányvállalatot. 

Az Európai Közösség országaiba 1998 júniusától a 93/42 EEC direktívának megfelelően csak a „CE” jellel rendelkező termékek szállíthatók. Az Zrt. termékei az I. osztályba tartoznak, amely lehetővé teszi, hogy alkalmazzuk a „CE” jelet a termékeinken. A társaság 1994-ben pályázott a termékeivel aKiváló Áruk Fóruma díjra. Az elvégzett vizsgálatok alapján valamennyi termékünk jogosult az embléma viselésére. A kéziműszer gyártás önállóvá válása után, a vállalat 1994-ben megvizsgáltatta a termékeit és a vizsgálat alapján a teljes gyártmányválasztékára megkapta a forgalomba hozatali engedélyt.
 
A Nemzeti Minőségi Díjra 2000-ben pályázott a társaság, a közepes vállalati kategóriában, amelyet meg iskaptak: IIASA-Shiba díj ( IIASA-Shiba díj: a TQM rendszer sikeres használóit díjazzák vele világszerte) és Nemzeti Minőségi Díj
nyertes vállalatként tagja lett a cég a Nemzeti Minőség Klubnak, így a klubon belül is és más fórumokon is továbbadhatják a TQM alkalmazása során nyert tapasztalatokat. 2002-ben pályáztak az Európai Minőségi Díjra, amelyen Recognised for Excellence oklevelet kapták meg. 
A vállalat jelenlegi gyártmányválasztéka több mint 10000 féle saját termékből áll, amelyek teljesen lefedik a modern humán és állatgyógyászat igényeit, ezen felül mintegy 3500 féle azoknak a termékeknek a száma, amelyek a vevők speciális igénye szerint készülnek. A termelés különböző szérianagyságokban történik, az 1-2 darabos igénytől a típusonkénti, havi 6-8 ezer darabosig. Ennek megfelelően kielégítik a kórházak és magánorvosok kis darabszámú, de széles választékú igényét ugyanúgy, mint a nagykereskedők havi több tízezres igényét. A társaság jelenlegi alkalmazotti létszáma 240 fő.


2021-ben, a MEDICOR Kéziműszer Zrt.-hez köthető, korábbi években megvásárolt, vagy megalapított tagvállalatokból álló cégcsoport, az  egészségiparban betöltött szerepe és eddig elért sikerei iránti hosszú távú elkötelezettségét kifejezve – a cégcsoport minden tagjára vonatkozóan – egységes cégnév használatának bevezetéséről döntött.

Az egységes megjelenéssel és a SUBAN márkanévvel szeretnék  nemzetközi szinten képviselni új és meglévő vevőik, illetve partnereik felé összetartozásukat. Az anya- és leányvállalatok jövőbeni közös névhasználatának célja továbbá az egységes cégcsoportszintű szervezeti kultúra és értékrendszer kialakítása is, ezzel is növelve az összetartozás érzését, továbbá ezzel kívánják tudatosítani, hogy küldetésük, üzleti céljaik és sikereik is közösek.