Történelmünk

Rólunk Történelmünk


A SUBAN Kéziműszer Hungary Zrt. történelme

A minőségi orvosi kéziműszer gyártás fél évszázados gyökerei

Debrecen városában az orvosi műszergyártásnak voltak hagyományai, amelyek a kisipari körülmények között dolgozó orvosi műszerészekhez kötődtek. Fejlődő Magyarország akkori ipari célkitűzései lehetővé tették, hogy ezeket a kisiparosokat összefogva, 1950. július 1-én megkezdje működését a Debreceni Orvosi Műszergyár az Ispotály utcai Vas és Rézbútorgyár telephelyén.
A vállalat alapításának célja az volt, hogy Debrecenben olyan műszergyártó bázis jöjjön létre, amely a belföldi ellátás széles körű biztosítása mellett exportálni is sikeresen tudjon. Ebben az időben mindössze 9 fő szakmunkással folyt a munka, akiknek szaktudása és tapasztalata korábban a Klinika igényeit elégítette ki. Ahhoz, hogy a legegyszerűbb orvosi kéziműszerek gyártása megindulhasson, sürgős feladat volt a szakmunkások létszámának bővítése. A gyár vezetése fokozatosan kiépítette a szükséges szervezeti egységeket, a vezetői réteget pedig, az arra alkalmas dolgozókból alakította ki. A folyamatos szakmunkás képzés lehetővé tette, hogy a csipeszek, az ollók, foghúzó fogókon kívül sebészeti varrótű és injekciós tűgyártás is megindulhasson. Erről a termékválasztékról úgy beszélhetünk, mint a Debreceni Orvosi Műszergyár hagyományos termékeiről.
 
A vállalat, 1964-től, tagja lett a Medicor Műveknek, és ugyanettől az évtől új gyárépületben folytatódott a termelés, amely segítette a további termékkör és piaci lehetőségek bővülését. Kialakultak a vállalat gyártási ágazatai, mint az acélműszer gyártás, az orvosi tűgyártás és a készülékgyártás. A vállalat sikeres műszaki fejlesztéssel és piacpolitikával dinamikusan fejlődött, rövid időn belül az orvostechnikai ipar magyarországi meghatározójává vált.  Szakterületén már a 80-as években a világpiac 15 legjelentősebb exportőre közé tartozott, termékeit öt világrész 70 országában használták.  A Medicor Művek 1976-ban megvásárolta a németországi telephelyű TIM orvosi kéziműszer kereskedelmi vállalatát és partnerévé tette, ettől az időszaktól beszélhetünk folyamatos nyugat európai exportról. Az eltelt 30 év alatt a debreceni tagvállalat létszáma 9 főről 2300 főre duzzadt.

A vállalat 1988-ban bekapcsolódott a minőségfejlesztő munkába, úttörőként Debrecenben, az első négy vállalat között vezette be az Átfogó Minőségvezetési Rendszert (TQM).


A debreceni tagvállaltból 1988. februárjában létrejött a Medicor Orvosi Műszeripari Rt-t ( MOMI Rt.), amely már jogilag és gazdaságilag is önálló szervezetként működött tovább. Így az orvosi műszergyártás tapasztalataira támaszkodó vállala jött létre, amelyben a gazdasági rendszerváltással is összhangban a fejlődés új erői kaptak teret és lehetőséget. 1991 januárjában a MOMI Rt. úgy döntött, hogy a kéziműszer gyártási- és forgalmazási tevékenységét egy új cégbe helyezi át, leválasztva az eddigi gyártási profiljától és megalapította a  Medicor Kéziműszer Orvosi Kéziműszer Gyártó és Forgalmazó Kft-t. A menedzsment már ekkor alapelvként fogadta el, hogy a termékeinek minőségét a piactól függetlenül egységesíti és működése folyamán a legmagasabb minőségre fog törekedni.

A gyártáshoz szükséges előgyártmányokat, vagy ha ez nem lehetséges az előgyártmány készítéséhez szükséges alapanyagot Németországból szerezik be. Ezzel a termékek minősége anyagminőség és formai oldalról is biztosított. A termékminőség további tényezői a korrózióállóság, amely függ a felület minőségétől és a hőkezeltségi állapottól. A felületi finomságot a technológiába beépített műveletek, úgymint elektropolírozás, csiszolás, polírozás vagy mattítás biztosítja, a homogén szövetszerkezetet pedig a védőgázos hőkezelés. A korrózióállóság vizsgálata a nemzetközi szabványok által előírt módon minden darabon megtörténik. A késztermékeket a termeléstől független minőségellenőrző szervezet darabonként ellenőrzi felület, méretek egyöntetűség, alak, működés, termékazonosság és korrózióállóság szempontjából.

A vállalat 1998. május 31-én alakult át új gazdasági társasági formába és létrejött a Medicor Kéziműszer Rt. A alkalmazotti létszám akkoriban 650 fő fölött volt. 1999-ben megalapította a 100 százalékban saját tulajdonú Pályi Orvosi Műszergyártó Kft.-t 45 fővel, a Hosszúpályiban lévő telephelyének hasznosítására. Az rt központja és két készregyártó üzeme, valamint az ezeket kiszolgáló forgácsoló, hőkezelő, szerszámgyártó és karbantartó műhelye Debrecenben és Egyeken van.  A vállalat 2000-ben megvásárolta a Németországban működő kereskedelmi partnervállalatát, a Tuttlinger Instrumenten Manufaktur Gmbh (TIM) üzletrészének 80 százalékát. A cég 2005-ben, a hosszabb távú céljainak elérése érdekében- kihasználva az olcsóbb munkaerő lehetőségét- megépítette a romániai Érmihályfalván a Meder S.R.L. Margittán a Medimar S.R.L.-t leányvállalatot. 

Az Európai Közösség országaiba 1998 júniusától a 93/42 EEC direktívának megfelelően csak a „CE” jellel rendelkező termékek szállíthatók. Az Zrt. termékei az I. osztályba tartoznak, amely lehetővé teszi, hogy alkalmazzuk a „CE” jelet a termékeinken. A társaság 1994-ben pályázott a termékeivel aKiváló Áruk Fóruma díjra. Az elvégzett vizsgálatok alapján valamennyi termékünk jogosult az embléma viselésére. A kéziműszer gyártás önállóvá válása után, a vállalat 1994-ben megvizsgáltatta a termékeit és a vizsgálat alapján a teljes gyártmányválasztékára megkapta a forgalomba hozatali engedélyt.
 
A Nemzeti Minőségi Díjra 2000-ben pályázott a társaság, a közepes vállalati kategóriában, amelyet meg iskaptak: IIASA-Shiba díj ( IIASA-Shiba díj: a TQM rendszer sikeres használóit díjazzák vele világszerte) és Nemzeti Minőségi Díj
nyertes vállalatként tagja lett a cég a Nemzeti Minőség Klubnak, így a klubon belül is és más fórumokon is továbbadhatják a TQM alkalmazása során nyert tapasztalatokat. 2002-ben pályáztak az Európai Minőségi Díjra, amelyen Recognised for Excellence oklevelet kapták meg. 
A vállalat jelenlegi gyártmányválasztéka több mint 10000 féle saját termékből áll, amelyek teljesen lefedik a modern humán és állatgyógyászat igényeit, ezen felül mintegy 3500 féle azoknak a termékeknek a száma, amelyek a vevők speciális igénye szerint készülnek. A termelés különböző szérianagyságokban történik, az 1-2 darabos igénytől a típusonkénti, havi 6-8 ezer darabosig. Ennek megfelelően kielégítik a kórházak és magánorvosok kis darabszámú, de széles választékú igényét ugyanúgy, mint a nagykereskedők havi több tízezres igényét. A társaság jelenlegi alkalmazotti létszáma 200 fő.


A vállalat már lassan két évtizede az 1973-ban alapított SUBAN Ag., svájci befektetési társaság tulajdonában lévő cégcsoport tagja, két németországi és egy romániai tagvállalattal együtt. A SUBAN Ag. a cégcsoport egészségiparban betöltött szerepe és eddig elért sikerei iránti hosszú távú elkötelezettségét kifejezve – a cégcsoport minden tagjára vonatkozóan – egységes cégnév és arculat használatának bevezetéséről döntött 2021. májusában. Az egységes megjelenéssel és a SUBAN márkanévvel a cégcsoport nemzetközi szinten képviseli új és meglévő vevőink, illetve partnereink felé összetartozásukat. Az anya- és leányvállalatok jövőbeni közös névhasználatának célja továbbá az egységes cégcsoportszintű szervezeti kultúra és értékrendszer megjelenítése, ezzel is tudatosítva, hogy a cégcsoport küldetése, üzleti céljai és sikerei is közösek.
A vállalatcsoport több évtizedes működése során számtalan alkalommal sikeresen jutott túl nehézségeken, alkalmazkodott a megváltozott külső körülményekhez, és járt élen új folyamatok, technológiák és szabványok bevezetésében.  
Fentiek értelmében a vállalat neve 2021. május 1-től a SUBAN Kéziműszer Hungary Zrt., a romániai gyártó vállalat neve SUBAN Instruments Romania Srl., a Tuttlinger Instrumenten Manufaktur GmbH neve pedig SUBAN Instruments Germany GmbH lett.

A SUBAN név mögötti 70 éves szakmai tapasztalat, szaktudás, gyártástechnológia és a minőség iránt elkötelezett szakembergárda jelenti a garanciát új és meglévő vevőink, illetve partnereink számára, hogy a legmagasabb színvonalú kiszolgálásra, valamint kiváló minőségű termékekre és szolgáltatásokra számíthatnak, ahogy ez az eddigiekben is megszokott volt.